Reisikindlustus

Reisile minnes tasub end varustada kindlustuspoliisiga. See suhteliselt väike väljaminek tasub end kuhjaga ära, kui reisil haigestute ja vajate arstiabi, kui reis jääb ära haiguse, tehnilise rikke või ilmastikuolude tõttu või kui läheb kaotsi teie pagas. Sel juhul korvab kindlustusfirma teie ravikulud ning muud lisakulutused, kui need on kaetud vastava poliisi kindlustussummaga.
Paljudes Euroopa riikides kehtib ka Eesti Haigekassa poolt väljastatud Euroopa Ravikindlustuskaart, kuid selle kaardiga ei ole arstiabi tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa tariifide järgi. Täpsem info siit.

Poliisi sõlmimise ajal soovitame põhjalikult tutvuda reisikindlustuse tingimustega.
Peale internetipanga kaudu makse sooritamist saate poliisi ise välja trükkida.