Vastutus

Kõik hinnad, sõiduplaanid ja muu info sellel veebilehel on sisestatud teadmisega, et need on õiged avaldamise hetkel. CWT Estonia teeb kõik endast oleneva, et tagada avaldatud info pidev uuendamine. Siiski palume arvestada võimalusega, et info võib olla peale sisestamist muutunud, sest transpordi- ja majutusfirmad ning teised teenuste pakkujad on jätnud endale õiguse muuta sõiduplaane, hindu ja toote-, teenusetingimusi ilma ette teatamata. Seoses sellega ei ole CWT Estonia AS vastutav siin leiduva info õigsuse eest ega vastuta informatsiooni kasutamisest tekkivate võimalike tagajärgede eest.

Antud veebilehel leiduvad viited teistele veebiaadressidele on mõeldud klientide paremaks teenindamiseks ning CWT Estonia ei vastuta viidatud aadressidel oleva informatsiooni õigsuse eest. Antud veebilehel kasutatud fotod on illustratiivsed ja nendega ei seostu konkreetseid müügilubadusi.

Kõik isiklikud andmed, mis on sisestatud antud veebilehel ja saadetud CWT Estoniale, ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele.